Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Лице :: Милена Иванова Цветкова
 
Основни данни Публикации
 
 
 
 
Име и звания
Г-жа  Милена Иванова Цветкова , Доцент , Доктор 
 
Организация За контакти
  Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация , СУ - ФЖМК
http://www.uni-sofia.bg/faculties+bg/journal+bg/about+bg.ht
tsvetkova_su@abv.bg
+3592 93 08 394
 
 
Квалификации
Тип Научна степен или звание Допълнителни данни Специалност Организация Година на получаване Страна
 Научно звание   Доцент    Журналистика (Теория на четенето)   Софийски университет  10.03.2003    БЪЛГАРИЯ
 Научна степен   Доктор    Социология   Висша атестационна комисия  18.10.1999    БЪЛГАРИЯ

 
Чужди езици
Френски  Четене: Самостоятелно (B1, B2)  Писане: Самостоятелно (B1, B2)  Говорене: Основно (A1, A2) 
Английски  Четене: Свободно (C1, C2)  Писане: Свободно (C1, C2)  Говорене: Самостоятелно (B1, B2) 
Руски  Четене: Свободно (C1, C2)  Писане: Свободно (C1, C2)  Говорене: Свободно (C1, C2) 
Испански  Четене: Самостоятелно (B1, B2)  Писане: Самостоятелно (B1, B2)  Говорене: Основно (A1, A2) 

 
Ключови думи Професионален опит и заемани длъжности
Четене, читатели, книга, книгознание, медии, библиотека, научна информация, социална комуникация.
Изследователска и преподавателска дейност.

 
Научни дейности 
  Communication sciences
  Editing
  Media studies
  Социални науки
  Publishing